Processen

Vi har sammen med vores samarbejdspartnere specialiseret os i at levere totalløsninger i træ. En af hemmelighederne bag vores løsninger er en struktureret proces. På den måde sikre vi at undgå fejl, og får tingene færdig til tiden.

Første skridt - Kontakt

Møde og tilbudsgivning
Vi kommer ud til jer og lytter til jeres behov og ønsker til en tilbygning. Vi vil præsenter nogle forslag og løsninger som vi mener er relevante for jer og som vi har gode erfaring med.I fællesskab arbejder vi os frem et første udkast som vi kan tag med hjem og arbejde videre med. Det er selvfølgelig altid gratis og uforpligtende.

Skitsering af løsning
Næste skridt på vejen til jeres tilbygning er, at få skitseret jeres ideer og få udarbejde et tegningssæt i samarbejde med arkitekten. Tegningssættet danner grundlag for myndighedsprojektet som munder ud i jeres byggetilladelse.

Indgå en aftale
Der bliver udformet et tilbud på baggrund af det færdige tegnings sæt og det materiale valg vi er blevet enige om. Tilbuddet indeholder en udspecificeret pris og en juridisk aftale der lever op til gældende normer i branchen.

Andet skridt - Udførsel

Projektering
Vi udarbejder det teknisk tegningsmateriale med de nødvendige detaljer og håndtere kommunikationen med den pågældende kommune. Vi vil fremsende en detaljeret tidsplan for byggeriet hvori det vil fremgå hvornår de forskellige underentreprenør vil udføre deres opgaver. Her kan i læne jer tilbage, mens vi holder Jer opdateret.

Opstart af byggeri
Når byggetilladelsen er på plads og projekteringen afsluttet kan vi starte byggeriet. Vi tilstræber os på at holde indgrebet i jeres dagligdag minimalt.

Løbende sparring/kontakt med bygherre
Vi holder løbende jer opdateret omkring byggeriets fremskridt og svarer gerne på løbende spørgsmål.

Kvalitetssikring
Vi fører løbende kvalitetssikring og på byggeriet som sikrer, at alt er som det skal være, og der ikke kommer nogle uheldige overraskelser. Dokumentationen vil blive overleveret ved afleverings forretning.

Tredje skridt - Aflevering

Afslutning af byggeri
Når vi er færdige med byggeriet, håndterer vi dokumentationsbyrden og kommunikationen med kommunen og færdigmelder Jeres byggeri, så i kun skal koncentrere Jer om at flytte ind.

Rengøring
Igennem hele forløbet tilstræber vi os på at holde en pæn og rydeligt byggeplads. Når vi er færdige aflevere vi et rent og indflytningsklart byggeri.

Slutkontrol
Vi laver vores arbejde ordentligt, og derfor gennemgår vi også hele byggeriet sammen med jer for at sikre at det lever op til jeres forventninger.

Aflevering til kunde
Når vi har sikret at alt er i kontraktmæssigt stand siger vi tak for samarbejdet og gør regnskabet op.

Vil i også have et uforpligtende tilbud?

Kontakt os